صندوق تعاون شهرستان بستک

صندوق تعاون شهرستان بستک

ماده (1) نام صندوق : صندوق تعاون ماده (2) تعریف صندوق : صندوقی است که به منظور ایجاد روحیه تعاون و همکاری جهت حل مشکلات مالی اعضاء و ذخیره مقداری از حقوق ماهیانه‏ی آنها تأسیس شده است . ماده (3) منطقه‏ی فعالیت : شهرستان بستک ماده(4) اهداف صندوق الف : پرداخت وام قرض الحسنه ب : ایجاد روحیه مشارکت در امر معنوی قرض الحسنه ج : پس انداز مقداری از حقوق ماهیانه اعضاء .

به ما www.stbastak.irبپیوندید

goal

آئین نامه صندوق

ماده (1) نام صندوق : صندوق تعاون ماده (2) تعریف صندوق : صندوقی است که به منظور ایجاد روحیه تعاون و همکاری جهت حل مشکلات مالی اعضاء و ذخیره مقداری از حقوق ماهیانه‏ی آنها تأسیس شده است . ماده (3) منطقه‏ی فعالیت : شهرستان بستک ماده(4) اهداف صندوق الف : پرداخت وام قرض الحسنه ب : ایجاد روحیه مشارکت در امر معنوی قرض الحسنه ج : پس انداز مقداری از حقوق ماهیانه اعضاء .

بیشتر بخوانید

goal

امکانات صندوق

1-دادن وام استحقاقی و ضروری به اعضا. 2- ذخیره مازاد سرمایه اعضا در صندوقی مطمئن

#

goal

اهداف صندوق

ماده (2) تعریف صندوق : صندوقی است که به منظور ایجاد روحیه تعاون و همکاری جهت حل مشکلات مالی اعضاء و ذخیره مقداری از حقوق ماهیانه‏ ی آنها تأسیس شده است

#

طراحی و برنامه نویسی توسط ادریس رنجبر